Αγγελική Κουκουβού

Αρχαιολόγος
T: 2313 310252

Η Αγγελική Κουκουβού σπούδασε Αρχαιολογία και Ιστορία της Τέχνης στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και εργάζεται ως μόνιμη αρχαιολόγος στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού από το 1993.

Έχει διενεργήσει πολλές ανασκαφές στη βόρεια Ελλάδα, ενώ από το 2004 έχει επιμεληθεί πολλές μόνιμες κα περιοδικές εκθέσεις του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης του Μουσείου, καθώς και τους συνοδευτικούς επιστημονικούς καταλόγους. Από το 2018 είναι προϊσταμένη του Τμήματος Εκθέσεων, Επικοινωνίας και Εκπαίδευσης του ΑΜΘ.

Κύριο ερευνητικό της ενδιαφέρον συνιστά η αρχαία τεχνολογία και ειδικότερα η αρχαία λατομική δραστηριότητα, η οποία αποτέλεσε και το θέμα της διδακτορικής της διατριβής που δημοσιεύτηκε με τον τίτλο : ΛΙΘΟΝ ΛΑΤΟΜΕΙΝ: Από τα λατομεία των Ασωμάτων Βέροιας στα οικοδομήματα των Μακεδόνων βασιλέων. Μελέτη για την εξόρυξη πωρολίθου στην αρχαιότητα. Συμμετέχει με ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια και έχει δημοσιεύσει άρθρα και μελέτες που αφορούν στην τοπογραφία της αρχαίας Μακεδονίας κατά την ελληνιστική και ρωμαϊκή περίοδο, καθώς και στην κοροπλαστική, γλυπτική και επιγραφική της ίδιας περιόδου.