Οδηγίες έκδοσης ομαδικών εισιτηρίων από Ταξιδιωτικά Γραφεία

Τα Ταξιδιωτικά Γραφεία που εκδίδουν ομαδικά εισιτήρια οφείλουν να προσκομίζουν αποδεικτικά προκαταβολής των χρημάτων των εισιτηρίων στους εξής λογαριασμούς του ΟΔΑΠ

ALPHA BANK BIC/SWIFT: CRBAGRAA GR8601408020802002001000382

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ BIC/SWIFT: ETHNAGRAA GR0401100400000004054690583

Στο αποδεικτικό της Τράπεζας πρέπει να έχουν αναγραφεί τα εξής στοιχεία σύμφωνα με το παρακάτω παράδειγμα καταβολής, μέσω ALPHA BANK και ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ:

  • Ο αριθμός των ατόμων της εκάστης επίσκεψης π.χ. 50 άτομα
  • Η ημερομηνία της επίσκεψης π.χ. 01/02/2023
  • Ο χώρος επίσκεψης: ΑΜΘ

Στην συγκεντρωτική αναφορά που θα σημειώνεται στο πεδίο «αιτιολογία προς δικαιούχο» θα πρέπει απαραιτήτως να υπάρχει συνεπτυγμένη αναφορά:

50 ΑΤΟΜΑ 01/02/2013 – ΑΜΘ