Τετάρτες στο Μουσείο - Αρχαιολογικές Διαλέξεις

Ημερομηνία: 15 Ιαν 2020
ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 19:00
ΧΩΡΟΣ: Αίθουσα Μανόλης Ανδρόνικος
ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο των Φίλων του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης, συνεχίζει τον κύκλο των επιστημονικών διαλέξεων, υπό τον γενικό τίτλο «Τετάρτες στο Μουσείο – Αρχαιολογικές Διαλέξεις».

Η συγκεκριμένη δράση αποσκοπεί στη γνωριμία του κοινού της Θεσσαλονίκης με σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους της Ελλάδας, νέες ανασκαφικές και διεπιστημονικές έρευνες και τα πορίσματά τους.


Τετάρτη 15 Ιανουαρίου 2020

Διάλεξη της Katja Sporn, Διευθύντριας του Γερμανικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου Αθηνών, με τίτλο «Ιερό Καλαποδίου Φθιώτιδας. Νέες έρευνες και προοπτικές».

Περίληψη

Στην κεντρική Ελλάδα, στα όρια των αρχαίων περιοχών της Φωκίδος, της Βοιωτίας και της ανατολικής Λοκρίδος, βρίσκεται το αρχαίο ιερό του Καλαποδίου. Αντίθετα από τα περισσότερα άλλα ελληνικά ιερά ιδιαίτερης σπουδαιότητας, εδώ η συστηματική ανασκαφή ξεκίνησε μόλις τη δεκαετία του 1970 – για αυτόν τον λόγο η έρευνα επωφελήθηκε σε μεγάλο βαθμό από τις αλματώδεις προόδους των ανασκαφικών μεθόδων τις τελευταίες δεκαετίες.

Έως τώρα έχουν βρεθεί τουλάχιστον δύο συγκροτήματα ναών, που χρονολογούνται από τη μυκηναϊκή εποχή των μέσων της 2ης χιλιετίας π.Χ. έως τη ρωμαϊκή αυτοκρατορική περίοδο. Τα τελευταία χρόνια δόθηκε βάρος στη διερεύνηση της διαρρύθμισης, της έκτασης και των υποδομών του ιερού και ανιχνεύθηκε το άμεσο περιβάλλον των ναϊκών συγκροτημάτων. Τα έως τώρα αποτελέσματα υποδεικνύουν ότι μακροπρόθεσμα ανοίγονται στην έρευνα μεγάλες προοπτικές για την εξέταση ευρύτερων ζητημάτων σχετικών με τα ιερά, την αρχιτεκτονική και τις τελετουργίες.


Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου 2019

Διάλεξη του Δημητρίου Αθανασούλη, Εφόρου Αρχαιοτήτων Κυκλάδων με τίτλο «Οι μεταμορφώσεις ενός μνημείου: η Επισκοπή Σικίνου».

Τετάρτη 13 Νοεμβρίου 2019
(Η διάλεξη αναβλήθηκε)

Διάλεξη της Κωνσταντίνας Καλλιντζή, Εφόρου Αρχαιοτήτων Ξάνθης με τίτλο «Ο γεωγραφικός παράγοντας στην ανάπτυξη και την παρακμή των Αβδήρων».

Τετάρτη 9 Οκτωβρίου 2019

Διάλεξη του François de Callataÿ, επικεφαλής επιμελητή της Βασιλικής Βιβλιοθήκης του Βελγίου, Καθηγητή στο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο των Βρυξελλών, Διευθυντή Σπουδών στην École Pratique des Hautes Études Παρίσι, Σορβόννη με τίτλο «Οι χρυσές κοπές του Μεγάλου Αλεξάνδρου: ταχεία παραγωγή, άμεση αποθησαύριση»

 

 

Φορείς