ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

Ημερομηνία: 14 Ιουν - 16 Ιουν 2024
ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 09:00
ΧΩΡΟΣ: Αίθουσα Μανόλης Ανδρόνικος
ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ
αφίσα δράσης

Το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης φιλοξενεί μέρος των συνεδριών και των δράσεων/εκθέσεων των φετινών Αρχαιολογικών Διαλόγων.

Ο θεσμός των Αρχαιολογικών Διαλόγων ξεκίνησε το 2015 ως ένας διαρκής κριτικός και αναστοχαστικός διάλογος για τις αρχαιότητες και την αρχαιολογία στη σημερινή κοινωνία (Αθήνα 2015, Μυτιλήνη 2016, Ιωάννινα 2017, Αθήνα 2018, Βόλος 2019, Σύρος 2023). Η βασική του μορφή είναι μια συνάντηση κριτικής, θεωρίας και πράξης ανοικτή σε όλους και όλες: αρχαιολόγους, ανθρωπολόγους, ιστορικούς, ιστορικούς της τέχνης, μουσειολόγους, αρχιτέκτονες, καλλιτέχνες, συντηρητές, πολίτες, συλλογικότητες και κινήματα -ανεξάρτητα από επιμέρους εξειδικεύσεις, εργασιακούς, θεωρητικούς ή άλλους προσδιορισμούς, πέρα από ιεραρχίες και στεγανά.
 
Οι θεματικοί άξονες της φετινής συνάντησης ενδεικτικά είναι:
● Η ομίχλη, με την έννοια της ελλιπούς, στρεβλωμένης ή διαθλασμένης ορατότητας πραγμάτων του απώτερου ή του πρόσφατου παρελθόντος, όπως είναι τα άγνωστα, τα κρυμμένα, τα τυχαία ή σκόπιμα εγκαταλελειμμένα μνημεία, τα μνημεία βορά του παγκόσμιου οικονομικού μοντέλου ανάπτυξης, μέσα στον αστικό ιστό ή τις περιχαρακωμένες μουσειακές εκθέσεις.
● Αλλά και η ομίχλη γύρω από κοινωνικές ομάδες που (εν δυνάμει) συνυφαίνονται με τα πράγματα του παρελθόντος, όπως οι «άλλοι», Εβραίοι, μουσουλμάνοι, σλαβόφωνοι, περιθωριοποιημένες κοινωνικές ομάδες κ.ά., αλλά και «εμείς», οι εκτάκτως εργαζόμενοι και μονίμως αγωνιζόμενοι.
● Η δυσκολία που παραπέμπει σε πράγματα του παρελθόντος, τα οποία οι σημερινοί μας ηθικοί και πολιτικοί κώδικες χαρακτηρίζουν ως διαχειριστικά δύσκολα, επειδή σχετίζονται με τραυματικές μνήμες του πρόσφατου παρελθόντος.
● Αλλά και οι δυσκολίες που αναφύονται όταν επιχειρούμε εναλλακτικές κριτικές ανατομίες και ανατρέπουμε τις διαχειριστικές ευκολίες με τις οποίες μας έμαθαν να βλέπουμε το παρελθόν. Στο πεδίο αυτό εμπλέκονται και συνομιλούν οι «επαγγελματίες της διαχείρισης», τα κινήματα πόλης, οι συλλογικότητες και η κοινωνία των πολιτών γενικότερα μέσα στο τοπίο που διαμορφώνεται από τις εδώ και χρόνια προωθούμενες σχετικές πολιτικές.
 

 
Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τους Αρχαιολογικούς Διαλόγους 2024 επισκεφτείτε την ιστοσελίδα: