Ενιαίο Εισητήριο

Κόστος και ισχύς ενιαίου εισητηρίου

Κόστος: 15,00 € | Ισχύς: 3 ημέρες

Χάρτης (Google maps) αρχαιολογικών χώρων που καλύπτονται από το ενιαίο εισητήριο

Aπό 15 Απριλίου μέχρι 31 Οκτωβρίου:

 • Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης
  καθημερινά: 8.00-20.00
 • Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού
  καθημερινά: 8.00-20.00
 • Λευκός Πύργος
  καθημερινά: 8.00-20.00
 • Αρχαιολογικός Χώρος Ρωμαϊκής Αγοράς Θεσσαλονίκης
  Δευτέρα - Κυριακή: 8.30-16.00
  Τρίτη κλειστά
 • Μουσείο Ρωμαϊκής Αγοράς
  Δευτέρα - Κυριακή: 8.30-16.00
  Τρίτη κλειστά
 • Γαλεριανό Συγκρότημα
  Δευτέρα - Κυριακή: 8.30-16.00
  Τρίτη κλειστά
 • Αψιδωτή Αίθουσα Γαλεριανού Συγκροτήματος
  Δευτέρα - Κυριακή: 8.30-16.00
  Τρίτη κλειστά

Από 1η Νοεμβρίου μέχρι 14 Μαρτίου:

 • Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης
  καθημερινά: 8.30-16.00
 • Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού
  καθημερινά: 8.30-16.00
 • Λευκός Πύργος
  καθημερινά: 8.30-16.00
 • Αρχαιολογικός Χώρος Ρωμαϊκής Αγοράς Θεσσαλονίκης
  Δευτέρα - Κυριακή: 8.30-16.00
  Τρίτη κλειστά
 • Μουσείο Ρωμαϊκής Αγοράς
  Δευτέρα - Κυριακή: 8.30-16.00
  Τρίτη κλειστά
 • Γαλεριανό Συγκρότημα
  Δευτέρα - Κυριακή: 8.30-16.00
  Τρίτη κλειστά
 • Αψιδωτή Αίθουσα Γαλεριανού Συγκροτήματος
  Δευτέρα - Κυριακή: 8.30-16.00
  Τρίτη κλειστά

Πληροφορίες: 2313 310301