Ενιαίο Εισητήριο

Κόστος και ισχύς ενιαίου εισητηρίου

Κόστος: 15,00 € (μειωμένο: 8,00 €) | Ισχύς: 3 ημέρες

Χάρτης (Google maps) αρχαιολογικών χώρων που καλύπτονται από το ενιαίο εισητήριο

Aπό 22 Απριλίου μέχρι 31 Οκτωβρίου:

 • Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης
  καθημερινά: 8.00-20.00
 • Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού
  καθημερινά: 8.00-20.00
 • Λευκός Πύργος
  καθημερινά: 8.00-20.00
 • Αρχαιολογικός Χώρος Ρωμαϊκής Αγοράς Θεσσαλονίκης
  Τρίτη - Κυριακή: 9.00-16.00
 • Μουσείο Ρωμαϊκής Αγοράς
  Τρίτη - Κυριακή: 9.00-16.00
 • Γαλεριανό Συγκρότημα
  Τρίτη - Κυριακή: 9.00-16.00
 • Αψιδωτή Αίθουσα Γαλεριανού Συγκροτήματος
  Τρίτη - Κυριακή: 9.00-16.00

Από 1η Νοεμβρίου μέχρι 31 Μαρτίου:

 • Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης
  καθημερινά: 9.00-16.00
 • Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού
  καθημερινά: 9.00-16.00
 • Λευκός Πύργος
  καθημερινά: 9.00-16.00
 • Αρχαιολογικός Χώρος Ρωμαϊκής Αγοράς Θεσσαλονίκης
  καθημερινά: 8.00-15.00
 • Μουσείο Ρωμαϊκής Αγοράς
  καθημέρινα: 8.00-15.00
 • Γαλεριανό Συγκρότημα
  προσωρινά κλειστό
 • Αψιδωτή Αίθουσα Γαλεριανού Συγκροτήματος
  Κυριακή, Δευτέρα: κλειστή
  Τρίτη, Τετάρτη, Παρασκευή, Σάββατο: 8.00-15.00
  Πέμπτη: 10.00-17.00

Πληροφορίες: 2313 310301